Přihláška

Vážení zájemci o výuku a výcvik

Odesláním níže uvedené přihlášky k výuce a výcviku pro skupinu "B" (osobní automobil) si rezervujete místo v kurzu. Oficiální přihlášku Vám již vyplněnou zašlu E-mailem a současně s lékařským potvrzením (opět již vyplněným zašlu E-mailem) předáte v autoškole před zahájením výuky a výcviku. Lékařské potvrzení ke dni zahájení kurzu nesmí být sarší než 3 měsíce!


Přihláška k výuce a výcviku pro skupinu B

Podmínky k přijetí k výuce a výcviku

Podle zákona č. 247/2000 Sb. je stanoveno, že k výuce a výcviku k získání řidičského oprávnění může autoškola přijmout pouze osobu, která:

a) podá písemnou žádost - tuto žádost Vám již vyplněnou pošlu obratem E-mailem po vyplnění přihlášky do kurzu z této stránky (také si ji můžete stáhnout a vytisknout ZDE)

b) ke dni ukončení výuky a výcviku dosáhne věku předepsaného pro udělení řidičského oprávnění příslušné skupiny (tzn., že pro skupinu "B" 17 let), přičemž od zahájení výuky a výcviku k jejich ukončení nesmí uplynout doba delší než 18 měsíců,

c) není nezpůsobilá k právním úkonům (toto se dokládá čestným prohlášením na žádosti),

d) je zdravotně způsobilá k řízení motorového vozidla podle zvláštního zákona - toto se dokládá dokladem o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, které Vám vydá Váš praktický lékař. Tento doklad nesmí být ke dni podání žádosti (tj. zahájení kurzu, nikoliv odeslání přihlášky z této stránky) starší více než 3 měsíce. Tuto žádost Vám již vyplněnou pošlu obratem E-mailem po vyplnění přihlášky do kurzu (z této stránky výše) (také si ji můžete stáhnout a vytisknout  ZDE), ale určitě Vám ji ze svého počítače už s Vašimi daty vytiskne i Váš lékař.

e) splní další podmínky, pokud je pro získání řidičského oprávnění vyžaduje zvláštní zákon (toto se nevztahuje na řidičská oprávnění skupiny "B"),

f) není ve výkonu správního trestu nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel (toto se dokládá čestným prohlášením přímo na žádosti).


Žadatelé, kteří nemají občanství ČR, musí doložit povolení k pobytu.

Formuláře ke stažení

Žádost o přijetí k výuce a výcviku

Tuto žádost je nutno vytisknout oboustranně! 

(slouží jako oficiální doklad o absolvování zkoušek z odborné způsobilosti)

Tisknout si ji ale nemusíte, po vyplnění přihlášky do kurzu z této stránky Vám ji již vyplněnou obratem pošlu E-mailem.

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

Tento formulář by měl mít k dispozici každý lékař a vytisknout Vám jej již s Vašimi údaji.

Formulář si ale tisknout nemusíte, po vyplnění přihlášky do kurzu z této stránky Vám jej již vyplněný obratem pošlu E-mailem.

Lékařské potvrzení ke dni zahájení kurzu nesmí být sarší než 3 měsíce!