Výuka a výcvik

Jak bude celý kurz probíhat?

Kurz je rozdělen na teoretickou a praktickou část.

Teoretická část výuky

Teorie bude probíhat v učebně (na adrese Havlíčkova 234/1, Valašské Meziříčí, budova bp služby, a.s. - tzv. "báňské projekty", 2. patro, místnost č. 201) jednou týdně, a to v blocích o rozsahu 2 vyučovacích hodin (stejně jako ve škole, tedy hodina po 45 minutách). Forma výuky bude v souladu se Zákonem č. 361/2000 Sb. podle tzv. individuálního studijního plánu, což umožní zkrátit výuku na zákonem povolenou dobu, což je minimálně 9 hodin. Individuální studijní plán spočívá v tom, že podstatná část studia bude založena na Vaší individuální přípravě a v učebně budeme probírat a konzultovat zásadní témata. 

V teoretické části se tedy dozvíte vše o pravidlech silničního provozu, o zásadách ovládání vozidla a bezpečné jízdy, o provozu a údržbě vozidel, poskytování první pomoci při havárii a o dalších věcech souvisejících s provozem vozidla (povinné ručení, technické prohlídky a pod.).

V rámci teoretické přípravy je kromě zvládnutí pravidel silničního provozu nutné, abyste se co nejlépe naučili testové otázky (viz Online studovna), které jsou nedílnou součástí závěrečných zkoušek (o závěrečných zkouškách - viz níže).


Praktická část výcviku

Zde se naučíte ovládat vozidlo (Škodu Fabia III) tak, abyste byli schopni bezpečně zvládnout vozidlo ve všech běžných dopravních situacích.

Na tzv. "jízdy" je dle zákona vyčleněno 28 vyučovacích hodin (opět jedna hodina trvá 45 minut). Jízdy si budete plánovat sami podle Vašich časových možností přes tyto webové stránky. V prvních fázích výcviku můžete dle zákona absolvovat maximálně 2 vyučovací hodiny jízdy denně, v závěrečné fázi výcviku maximálně 4 vyučovací hodiny denně.

Jak budeme ve výcviku postupovat?

 • ty nejtěžší "první krůčky" v řízení vozidla budete absolvovat na prostorné uzavřené výcvikové ploše, kde se budete učit, abyste vozidlo ovládali Vy a nikoliv naopak ;-)
 • jakmile tento úkol zvládnete, přejdeme na silnice se slabým provozem, zkrátka na nějaké ty boční cesty
 • pak už nebude problém přejít na silnice s hustším provozem a s větší rychlostí no a samozřejmě do městského provozu, kde si určitě užijeme i "zacpaného" ValMezu...
 • projedeme si i okolní města, kde mají na křižovatkách semafory, které u nás nemáme
 • v závěru výcviku, když už budete vůz perfektně ovládat, můžeme zajet i na dálnici, i když zákon toto nepředepisuje. Jízda po dálnici má svá specifika, která by se měl každý řidič naučit už v autoškole.

Další část praktického výcviku je určena pro seznámení se s údržbou vozidla a se zdravotnickou přípravou.


V jakém rozsahu tedy musíte podle zákona č. 247/2000 Sb. výuku a výcvik absolvovat? (při tzv. individuálním studijním plánu)

 • minimálně 9 vyučovacích hodin (vyučovací hodina je jako ve škole, tedy 45 minut) konzultací k teorii (předpisy o provozu vozidel, ovládání a údržba vozidla, teorie a zásady bezpečné jízdy a zdravotnické přípravy)
 • 28 vyučovacích hodin výcviku (jízd) - spojuje se po 2 vyučovacích hodinách, tedy 14 jízd po 90 minutách
 • 2 vyučovací hodiny praktické údržby vozidla
 • 4 vyučovací hodiny praktického výcviku zdravotnické přípravy

Závěrečné zkoušky

Na závěrečné zkoušky (tzv. zkoušku z odborné způsobilosti) Vás mohu přihlásit tehdy, jestliže máte potřebné znalosti a dovednosti a současně jste absolvoval/a předepsané hodiny výuky a výcviku (viz výše).

Závěrečné zkoušky jsou složeny ze dvou částí:

 1. testem z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy
 2. z praktické jízdy výcvikovým vozidlem

Testy budete skládat vyplněním testových otázek na počítači na Městském úřadě ve Valašském Meziříčí. Systém automaticky vybere 25 otázek, přičemž pro úspěšné složení zkoušek musíte získat minimálně 43 bodů z 50. Čas na zkoušku je 30 minut. (Testy si můžete procvičovat na oficiálních stránkách Ministerstva dopravy.) 

Po úspěšném absolvování testu (v případě neúspěšné testové zkoušky se jízda vůbec nekoná!) pak zpravidla tentýž den absolvujete praktickou jízdu. Jízdu budete absolvovat se stejným vozidlem, s jakým jste absolvovali celý výcvik. Ve vozidle bude na místě spolujezdce sedět Váš instruktor z autoškoly a na zadním sedadle zkušební komisař, který bude určovat trasu jízdy a provede její vyhodnocení. Jízda musí trvat minimálně 30 minut.


A co když některou ze zkoušek neuděláte?

Pokud neuspějete u testu, ke zkoušce z praktické jízdy nebudete připuštěni.

Pokud neuspějete u zkoušky z praktické jízdy, budete opakovat pouze tuto zkoušku z praktické jízdy, testy už nikoliv.

V případě neúspěchu u zkoušky se můžeme dohodnout na tzv. "doplňovací výuce a výcviku", kdy můžeme znovu probrat teorii a samozřejmě si můžete naplánovat i další jízdy, abyste si byli před opakovanou zkouškou jisti. Novou zkoušku můžete znovu absolvovat od 1.1.2024 i dříve než za 5 pracovních dnů od neúspěšné zkoušky.

Každou zkoušku můžete opakovat maximálně dvakrát.

Pokud neuspějete u testu ani napotřetí, musíte podle zákona absolvovat znovu celou výuku teorie.

Pokud neuspějete u praktické jízdy ani napotřetí, musíte podle zákona absolvovat znovu celý výcvik (tedy odjezdit všechny jízdy).

Po absolvování nové výuky či výcviku máte znovu 3 pokusy na zkoušku, u které jste neuspěl. Pokud ani napotřetí neuspějete, musíte znovu absolvovat novou výuku a výcvik v plném rozsahu. Ale to už je opravdu "černý" scénář, který se Vám určitě nestane :-)


Jaká vozidla můžete se skupinou B řídit?

Budete překvapeni, je toho poměrně hodně :-)

 • osobní a dodávkové či nákladní automobily o největší povolené hmotnosti do 3.500 kg, které jsou určeny pro přepravu max. 8 osob kromě řidiče (tedy s řidičem 9)
 • k výše uvedeným vozidlům může být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti: 

1.  nepřevyšující 750 kg

2.  převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3.500 kg

 • těžké čtyřkolky silniční nebo terénní
 • motocykly do rychlosti max. 45 km/h 
 • motocykly o výkonu max. 11 kW a objemu motoru max. 125 ccm s automatickou převodovkou, ale jen na území ČR
 • do 21 let tříkolky o výkonu max. 15 kW s automatickou převodovkou, ale jen na území ČR
 • od 21 let tříkolky bez omezení výkonu či objemu, ale jen na území ČR